Vyberte si tu nejlepší variantu pro vaši firmu


Naplánovat demo  Prohlédnout si produktEssentials

Najděte svá citlivá data. Odhalte vnitřní rizika. Získejte bezpečnostní audit a audit o dodržování předpisů.

Pro

Chraňte svá data s integrovaným DLP a Správou interních rizik.

Premium

Optimalizujte správu svých produktů a účtů. Získejte lepší kontrolu dodržování předpisů.

JIŽ BRZY

Klasifikace dat
Sjednocená klasifikace dat Safetica

Detekce dat v klidu

Předpřipravené šablony klasifikace dat

Integrace klasifikace dat třetích stran

OCR detekce citlivých dat v obrazových souborech

Ochrana dat před únikem
Přehled datového toku

Detekce datových incidentů

Detekce e-mailových incidentů

Detekce incidentů na externích zařízeních

Správa destinace firemních dat

Mitigace incidentů zabezpečení dat 

Mitigace bezpečnostních incidentů e-mailu

Stínová kopie bezpečnostních incidentů

Kontrola SSL pro rozšířenou podporu DLP

Správa vnitřních rizik
Přehled uživatelské aktivity napříč e-maily, aplikacemi, weby a externími zařízeními

Přehled rizik a chování uživatelů

Přehled vytíženosti e-mailu

Správa aktivity v aplikacích

Správa aktivity na webu

Správa externích zařízení

Ochrana dat v cloudu
E-mailové politiky v rámci Microsoft 365 (Exchange Online)

Přehled datové aktivity v rámci Microsoft 365

Detekce bezpečnostních incidentů v rámci Microsoft 365

Mitigace bezpečnostních incidentů v rámci Microsoft 365

Mobilní podpora pro OneDrive, Outlook, SharePoint a Teams

Reporting
Upozornění na incidenty v reálném čase

Naplánované reporty

Zpráva o stavu zabezpečení

Integrace
Integrace služby Azure Active Directory (Entra ID)

Integrace služby Active Directory

Integrace se SIEM

Integrace datové analýzy (PowerBI, Tableau atd.)

Naplánovat demo


Platforma řešení Safetica

Reporty a oznámení

  • Snadno přizpůsobitelné reporty  
  • Hlášení incidentů v reálném čase 
  • Granulárně strukturované řízení přístupů k logům 

Multiplatformní řešení

  • Ochrana nezávislá na platformě  
  • Připraveno pro hybridní cloudové prostředí 
  • Podpora práce na dálku a virtualizace  

GDPR a soulad s předpisy

  • Plná kontrola nad osobními údaji 
  • Doporučení nejlepších postupů z ověřené praxe
  • Podpora OCR a klasifikace třetích stran  


Svěřili nám svou bezpečnost.


Funkce a výhody

Klasifikace Dat 

Sjednocená klasifikace Safetica

Najděte a zaznamenejte citlivá data na základě vzniku, kontextu v rámci pracovního postupu nebo typu souboru. Klasifikujte data třetích stran díky detekci metadat. Umožněte uživatelům, aby mohli sami klasifikovat soubory.

Identifikace dat

Audit operací se soubory a audit odchozích e-mailů v rámci Office 365.

Připravené šablony

Klasifikujte citlivé soubory a e-maily pomocí výkonné kontroly obsahu. Využijte připravené šablony nebo vytvořte vlastní pravidla.Ochrana dat před únikem

Přehled datového toku

Bezpečnostní audit datového toku na všech kanálech včetně exerních zařízení, nahrávání na web, e-mailů, rychlých zpráv a cloudových disků.

Detekce podezřelé aktivity

Reagujte rychle díky detekci podezřelých aktivit v reálném čase, která odešle ihned upozornění do e-mailu.

Audit dodržování předpisů

Zjistěte, zda neporušujete některý z většiny běžných předpisů jako PCI-DSS, GDPR nebo HIPAA ve všech regionálních variantách.

Politiky nápravy

Buďte flexibilní v reakci na zjištěné incidenty a edukujte své zaměstnance. Incidenty lze zapsat, blokovat, nebo odůvodňovat/blokovat s přepsáním.

Ochrana e-mailu a sítě

Ochrana dat pro e-mail, nahrávání na web, rychlé zprávy a sdílení v síti.


Správa destinace firemních dat

Snadná správa bezpečných datových destinací, díky kterým výrazně snížíte počet zásad ochrany dat.

Ochrana práce na dálku

Zabraňte úniku dat na vzdálených koncových bodech nebo při připojení ke vzdálené ploše. Podporujeme širokou škálu řešení vzdáleného přístupu.

Stínová kopie incidentu

Uchovávejte forenzní důkazy o incidentech tím, že vytvoříte stínové kopie uniklých dat. Stínové kopie jsou plně šifrované a lze je uchovávat na místních počítačích díky politikám nápravy.

Správa šifrování BitLocker

Centralizovaná správa místních disků a externích zařízení pomocí šifrování BitLocker.

 

 


Správa vnitřních rizik

Přehled uživatelské aktivity

Podrobně analyzujte pracovní aktivity jednotlivých uživatelů. Zjistěte, zda někdo nenavštěvuje nebezpečné webové stránky nebo nepoužívá nežádoucí aplikace a služby.

Přehled rizik a chování uživatelů

Předcházejte bezpečnostním rizikům a spravujte efektivitu uživatelů díky identifikaci nečinných pracovníků a vzorců podezřelého chování.


Ovládání aplikací a webových stránek

Rozpoznejte nežádoucí aktivity uživatelů díky auditu pracovní činnosti a automatickým kategoriím aplikací a webů, které navštěvují konkrétní uživatelé.

Audit zabezpečení pracovního prostoru

Revidujte využití firemních zařízení, aplikací, sítí a tisku. Najděte nevyužité nebo zneužité zdroje a udržujte pracovní prostor, návratnost a redukujte náklady.


Ochrana dat v cloudu


Ochrana synchronizace koncového bodu a cloudu

Ochrana dat na cloudových discích na koncových bodech, např. OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box atd.

Ochrana řešení Microsoft 365

Chraňte, auditujte a řiďte přístup k jakémukoli datovému souboru při spolupráci v Microsoft 365 bez ohledu na to, kde je dokument uložen nebo s kým je sdílen.


Ochrana Exchange Online

Sjednoťte politiky e-mailové komunikace na koncových bodech i cloudu. Spravujte a filtrujte odchozí data z koncových bodů a Exchange Online.

Mobilní podpora pro OneDrive, Outlook, Sharepoint a Teams

Automaticky aplikujte ovládací prvky i v případě, že uživatelská zařízení nejsou ve firemní síti.


Integrace

Integrace se SIEM

Automatické hlášení incidentů do řešení SIEM (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight atd.).

Integrace s FortiGate

Automatická integrace zabezpečení se síťovými zařízeními FortiGate. Vytvořte robustní řešení zabezpečení mezi koncovými body a sítí. 

API pro reporting

Využijte API pro reportování dat z řešení Safetica do analytických a vizuálních služeb.