Soulad s normami a zákony 

       • Detekce, audit a zabezpečení osobních, zdravotních a finančních údajů.
       • Vizualizace citlivých dat, řízení přístupu a práce s nimi.
       • Jasná auditní stopa proběhlých bezpečnostních událostí a automaticky zasílané reporty.
       • Ochrana soukromí zaměstnanců a zároveň soulad s předpisy o ochraně dat

   Chci demo        Případová studie


   Soulad s normami a zákony 

         • Detekce, audit a zabezpečení osobních, zdravotních a finančních údajů.
         • Vizualizace citlivých dat, řízení přístupu a práce s nimi.
         • Jasná auditní stopa proběhlých bezpečnostních událostí a automaticky zasílané reporty.
         • Ochrana soukromí zaměstnanců a zároveň soulad s předpisy o ochraně dat

     Chci demo        Případová studie
     Co je to soulad s předpisy?

     Každá firma musí dodržovat předpisy, od obecné ochrany dat až po zákony a zásady specifické pro dané odvětví. Soulad s předpisy znamená být si těchto pravidel vědom a podniknout kroky k jejich dodržování. Porušení předpisů představuje vážný právní problém a firma může rovněž přijít o dobrou pověst.      Můžeme vám pomoci
     s mnoha předpisy


     Zjistěte, jak vám Safetica může usnadnit  dodržování předpisů 

     GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Jedná se o nejpřísnější a nejkomplexnější nařízení na světě. My jsme tu však od toho, abychom vám pomohli!

     Se společností Safetica snadno splníte přísné požadavky GDPR. Získáte lepší přehled o tom, co se ve vaší firmě děje, uvidíte, jak zaměstnanci nakládají s citlivými údaji, minimalizujete riziko zneužití osobních údajů, a když dojde k ohrožení bezpečnosti, budete informováni v reálném čase.

     Zjistěte, zda jste v souladu s nařízením GDPR
     Jak používat řešení Safetica v souladu s GDPR 

     Standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) slouží k ochraně citlivých údajů souvisejících s platebními kartami a vytvořených pomocí těchto karet.

     Safetica vám pomůže ochránit uložené údaje o držitelích karet, omezit k nim přístup jen na povolané osoby, provádět audit přístupů k síťovým zdrojům a údajům o držitelích karet a mnoho dalšího.

     Jak Safetica pomáhá dodržovat PCI-DSS (EN)
     Zpráva o dodržování PCI-DSS (EN)

     Zákon HIPAA se zabývá ochranou osobních údajů souvisejících se zdravím a upravuje způsoby jejich zpracování. Každý systém, který zpracovává zdravotní údaje, musí zajistit jejich ochranu před bezpečnostními hrozbami, ohrožením integrity, neoprávněným použitím nebo zveřejněním.

     Safetica vám pomůže analyzovat hrozby a reagovat na ně, omezit přístup k chráněným údajům, přijímat okamžitá varování a souhrnné reporty nebo usnadnit správu šifrování.

     Jak Safetica pomáhá dodržovat HIPAA (EN)

     ISO/IEC 27002 je norma, která definuje více než 100 doporučení pro zlepšení bezpečnosti informací ve vaší organizaci. Tyto osvědčené postupy vytvářejí bezpečné firemní prostředí, v němž minimalizujete riziko úniku obchodních dat, které stojí peníze, způsobuje problémy a ničí důvěru zákazníků.

     Společnost Safetica vám pomůže s bezpečnostním auditem, klasifikací dat, nastavením politik na ochranu citlivých dat nebo se správou firemních aktiv.

     Jak Safetica pomáhá dodržovat normu ISO/IEC 27002

     Safetica pomáhá i s dalšími předpisy

     • CCPA
     • TISAX
     • SOC 2 / SOC 3
     • NIST 800-171
     • NIST 800-53
     • NIST CSF
     • FedRamp

     Co jste možná nevěděli

     Pouze 69 % podniků využívá technologie k podpoře své shody s předpisy.

     (Průzkum společnosti KPMG mezi vedoucími pracovníky pro soulad s předpisy)

     Americký Úřad pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) uložil společnosti Capital One občanskoprávní pokutu ve výši 80 milionů dolarů za únik dat, který odhalil záznamy více než 100 milionů zákazníků.

     (Fintechfuture.com)

     Společnost H&M zaplatila pokutu 35 milionů eur za porušení GDPR při monitorování několika stovek zaměstnanců. Společnost vytvářela podrobné profily zaměstnanců, které sloužily k hodnocení jejich výkonnosti a rozhodování o jejich zaměstnání. 

     Pokuta 50 milionů eur pro společnost Google Inc. je zatím největší pokutou za porušení GDPR. Společnost ji dostala za nedostatečnou transparentnost, nedostatečné informování a chybějící souhlas s personalizací reklamy. 

     (https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc)


     Nabízíme dvě řešení, která vám s dodržováním předpisů pomohou

     SaaS řešení pro prevenci vnitřních hrozeb, které je cloudové, multitenantní, rychle a snadno použitelné. Nabízí základní scénáře s osvědčenými postupy a maximální mírou automatizace. 

     Zajišťuje ochranu dat před únikem (Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (Insider Threat Protection). Toto expertní řešení si zákazník spravuje sám a pokryje s ním celou řadu scénářů týkajících se bezpečnosti dat, auditů pracovního prostředí a optimalizace nákladů.

      

      

     Více informací o funkcích

     60feaee4eef8853166253169.jpeg

     BMW Invelt je největším autorizovaným prodejcem BMW

     a chrání data zákazníků před únikem ke konkurenci

     Přečíst

     60feb107dbe9623980910825.jpeg

     POBA Services poskytuje účetní služby pro společnost Poštová banka

     a splňuje ISO normy a chrání společnost před lidskými chybami

     Přečíst

     60feb03805a5e75716914578.jpeg

     Telekom Malaysia je druhým největším poskytovatelem telekomunikací v jižní Asii

     a používá zabezpečené USB disky

     Přečíst     Soubory lze přesouvat předem definovanými způsoby a všechny akce jsou zaznamenané. Management nyní dostává týdenní souhrnné zprávy o činnosti uživatelů na internetu, používání aplikací, tisku dokumentů a životních cyklech souborů. V případě bezpečnostního incidentu je vedení POBA okamžitě informováno.

     POBA Services a.s.,
     součást Poštové banky