Soulad s normami a zákony 

  • Detekce, audit a zabezpečení osobních, zdravotních a finančních údajů.
  • Vizualizace citlivých dat, řízení přístupu a práce s nimi.
  • Jasná auditní stopa proběhlých bezpečnostních událostí a automaticky zasílané reporty.
  • Ochrana soukromí zaměstnanců a zároveň soulad s předpisy o ochraně dat


Chci demo        Případová studie

Soulad s normami a zákony 

  • Detekce, audit a zabezpečení osobních, zdravotních a finančních údajů.
  • Vizualizace citlivých dat, řízení přístupu a práce s nimi.
  • Jasná auditní stopa proběhlých bezpečnostních událostí a automaticky zasílané reporty.
  • Ochrana soukromí zaměstnanců a zároveň soulad s předpisy o ochraně dat


Chci demo        Případová studie


Co je to soulad s předpisy?

Každá firma musí dodržovat předpisy, od obecné ochrany dat až po zákony a zásady specifické pro dané odvětví. Soulad s předpisy znamená být si těchto pravidel vědom a podniknout kroky k jejich dodržování. Porušení předpisů představuje vážný právní problém a firma může rovněž přijít o dobrou pověst. Můžeme vám pomoci
s mnoha předpisy


Zjistěte, jak vám Safetica může usnadnit  dodržování předpisů 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Jedná se o nejpřísnější a nejkomplexnější nařízení na světě. My jsme tu však od toho, abychom vám pomohli!

Se společností Safetica snadno splníte přísné požadavky GDPR. Získáte lepší přehled o tom, co se ve vaší firmě děje, uvidíte, jak zaměstnanci nakládají s citlivými údaji, minimalizujete riziko zneužití osobních údajů, a když dojde k ohrožení bezpečnosti, budete informováni v reálném čase.

Zjistěte, zda jste v souladu s nařízením GDPR
Jak používat řešení Safetica v souladu s GDPR 

Standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) slouží k ochraně citlivých údajů souvisejících s platebními kartami a vytvořených pomocí těchto karet.

Safetica vám pomůže ochránit uložené údaje o držitelích karet, omezit k nim přístup jen na povolané osoby, provádět audit přístupů k síťovým zdrojům a údajům o držitelích karet a mnoho dalšího.

Jak Safetica pomáhá dodržovat PCI-DSS (EN)
Zpráva o dodržování PCI-DSS (EN)

Zákon HIPAA se zabývá ochranou osobních údajů souvisejících se zdravím a upravuje způsoby jejich zpracování. Každý systém, který zpracovává zdravotní údaje, musí zajistit jejich ochranu před bezpečnostními hrozbami, ohrožením integrity, neoprávněným použitím nebo zveřejněním.

Safetica vám pomůže analyzovat hrozby a reagovat na ně, omezit přístup k chráněným údajům, přijímat okamžitá varování a souhrnné reporty nebo usnadnit správu šifrování.

Jak Safetica pomáhá dodržovat HIPAA (EN)

ISO/IEC 27002 je norma, která definuje více než 100 doporučení pro zlepšení bezpečnosti informací ve vaší organizaci. Tyto osvědčené postupy vytvářejí bezpečné firemní prostředí, v němž minimalizujete riziko úniku obchodních dat, které stojí peníze, způsobuje problémy a ničí důvěru zákazníků.

Společnost Safetica vám pomůže s bezpečnostním auditem, klasifikací dat, nastavením politik na ochranu citlivých dat nebo se správou firemních aktiv.

Jak Safetica pomáhá dodržovat normu ISO/IEC 27002Co jste možná nevěděli

Pouze 69 % podniků využívá technologie k podpoře své shody s předpisy.

(Průzkum společnosti KPMG mezi vedoucími pracovníky pro soulad s předpisy)

Americký Úřad pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) uložil společnosti Capital One občanskoprávní pokutu ve výši 80 milionů dolarů za únik dat, který odhalil záznamy více než 100 milionů zákazníků.

(Fintechfuture.com)

Společnost H&M zaplatila pokutu 35 milionů eur za porušení GDPR při monitorování několika stovek zaměstnanců. Společnost vytvářela podrobné profily zaměstnanců, které sloužily k hodnocení jejich výkonnosti a rozhodování o jejich zaměstnání. 

Pokuta 50 milionů eur pro společnost Google Inc. je zatím největší pokutou za porušení GDPR. Společnost ji dostala za nedostatečnou transparentnost, nedostatečné informování a chybějící souhlas s personalizací reklamy. 

(https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc)


Nabízíme dvě řešení, která vám s dodržováním předpisů pomohou

Zajišťuje ochranu dat před únikem (Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (Insider Threat Protection). Toto expertní řešení si zákazník spravuje sám a pokryje s ním celou řadu scénářů týkajících se bezpečnosti dat, auditů pracovního prostředí a optimalizace nákladů.

SaaS řešení pro prevenci vnitřních hrozeb, které je cloudové, multitenantní, rychle a snadno použitelné. Nabízí základní scénáře s osvědčenými postupy a maximální mírou automatizace. 

 

 

Více informací o funkcích

60feaee4eef8853166253169.jpeg

BMW Invelt

chrání data zákazníků 

Více informací

60feb107dbe9623980910825.jpeg

POBA Services

splňuje ISO normy

Více informací

60feb03805a5e75716914578.jpeg

Telekom Malaysia

zabezpečil USB disky

Více informacíSoubory lze přesouvat předem definovanými způsoby a všechny akce jsou zaznamenané. Management nyní dostává týdenní souhrnné zprávy o činnosti uživatelů na internetu, používání aplikací, tisku dokumentů a životních cyklech souborů. V případě bezpečnostního incidentu je vedení POBA okamžitě informováno.

POBA Services a.s.,
součást Poštové banky