Soulad s normami a zákony

Buďte v souladu s místními i mezinárodními předpisy a zákony. Využijte řešení Safetica a identifikujte, klasifikujte a chraňte data a tím zajistěte ochranu osobních údajů a soulad s předpisy jako je GDPR, HIPAA, PCI-DSS a další.

      Naplánovat demo        Case study

      Soulad s normami a zákony

      Buďte v souladu s místními i mezinárodními předpisy a zákony. Využijte řešení Safetica a identifikujte, klasifikujte a chraňte data a tím zajistěte ochranu osobních údajů a soulad s předpisy jako je GDPR, HIPAA, PCI-DSS a další.

          Naplánovat demo        Case study          Co je to soulad s předpisy?

          Každá firma musí dodržovat předpisy, od obecné ochrany dat až po zákony a zásady specifické pro dané odvětví. Soulad s předpisy znamená být si těchto pravidel vědom a podniknout kroky k jejich dodržování. Porušení předpisů představuje vážný právní problém a firma může rovněž přijít o dobrou pověst.           Pomůžeme vám
          s celou škálou předpisů

          Proč Safetica

          Průběžný monitoring a audit

          Safetica monitoruje a audituje záznamy v reálném čase a poskytuje úplný přehled o přístupu k datům a jejich využití. Podporuje zabezpečení dat a dodržování předpisů.

          Detekce hrozeb od prvního dne

          Safetica proaktivně identifikuje a okamžitě reaguje na vznikající hrozby a zajišťuje tak ochranu před bezpečnostními riziky od prvního dne.

          Analýza chování a detekce anomálií

          Safetica nabízí pokročilou behaviorální analytiku, která identifikuje podezřelé aktivity a anomálie. Tím umožňuje včasné odhalení a mitigaci potenciálních bezpečnostních hrozeb.


          Zabezpečení jako důkaz

          Přísné nastavení zabezpečení a politiky slouží jako důkaz o souladu s předpisy během auditů. Řádná dokumentace bezpečnostních opatření a reakcí na bezpečnostní incidenty pomáhá prokázat dodržování zákonů a norem.

          Zjistěte, jak Safetica pomáhá být v souladu s normami a předpisy

          GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Jedná se o nejpřísnější a nejkomplexnější nařízení na světě. My jsme tu však od toho, abychom vám pomohli!

          Se společností Safetica snadno splníte přísné požadavky GDPR. Získáte lepší přehled o tom, co se ve vaší firmě děje, uvidíte, jak zaměstnanci nakládají s citlivými údaji, minimalizujete riziko zneužití osobních údajů, a když dojde k ohrožení bezpečnosti, budete informováni v reálném čase.

          Zjistěte, zda jste v souladu s nařízením GDPR
          Jak používat řešení Safetica v souladu s GDPR 

          Standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) slouží k ochraně citlivých údajů souvisejících s platebními kartami a vytvořených pomocí těchto karet.

          Safetica vám pomůže ochránit uložené údaje o držitelích karet, omezit k nim přístup jen na povolané osoby, provádět audit přístupů k síťovým zdrojům a údajům o držitelích karet a mnoho dalšího.

          Jak Safetica pomáhá dodržovat PCI-DSS (EN)
          Zpráva o dodržování PCI-DSS (EN)

          Zákon HIPAA se zabývá ochranou osobních údajů souvisejících se zdravím a upravuje způsoby jejich zpracování. Každý systém, který zpracovává zdravotní údaje, musí zajistit jejich ochranu před bezpečnostními hrozbami, ohrožením integrity, neoprávněným použitím nebo zveřejněním.

          Safetica vám pomůže analyzovat hrozby a reagovat na ně, omezit přístup k chráněným údajům, přijímat okamžitá varování a souhrnné reporty nebo usnadnit správu šifrování.

          Jak Safetica pomáhá dodržovat HIPAA (EN)

          ISO/IEC 27002 je norma, která definuje více než 100 doporučení pro zlepšení bezpečnosti informací ve vaší organizaci. Tyto osvědčené postupy vytvářejí bezpečné firemní prostředí, v němž minimalizujete riziko úniku obchodních dat, které stojí peníze, způsobuje problémy a ničí důvěru zákazníků.

          Společnost Safetica vám pomůže s bezpečnostním auditem, klasifikací dat, nastavením politik na ochranu citlivých dat nebo se správou firemních aktiv.

          Jak Safetica pomáhá dodržovat normu ISO/IEC 27002

          TISAX je evropský informační a kybernetický standard vyvinutý pro ochranu dat v automobilovém průmyslu. Jeho cílem je posoudit všechny organizace zapojené do výroby vozidel a výsledky umožňuje sdílet na určené neveřejné platformě.

          S řešením Safetica je snadné být v souladu s nařízením TISAX a ochránit data. Získáte lepší přehled o tom, jak je nakládáno s daty souvisejícími s automobilovou výrobou, uvidíte, jak zaměstnanci s takovými citlivými údaji zacházejí a minimalizujete riziko zneužití citlivých a osobních údajů. V případě bezpečnostní hrozby dostanete v reálném čase upozornění.

          TISAX: Rozsah, účel a jak být v souladu

          Implementace nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA) začne platit v lednu 2025. Momentálně mají finanční instituce v EU a jejich ICT partneři 24-měsíců dlouhé přípravné období, aby zajistili soulad s nařízením.

          S řešením Safetica budete mít komplexní přehled o zabezpečení dat ve vaší organizaci díky automatickým reportům. Řešení analyzuje vnitřní rizika a zabraňuje zneužití nebo úniku dat z firmy.

          DORA: Rozsah, účel a co očekávat

          Směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS2) je směrnice EU, která byla zavedena v roce 2016. Jejím cílem je stanovit standardní úroveň ochrany napříč EU prostřednictvím implementace požadavků a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Směrnice specifikuje sektory, definuje bezpečnostní požadavky, sjednocuje ohlašovací povinnosti a zavádí sankce.

          S řešením Safetica můžete analyzovat hrozby, klasifikovat data a nastavovat zásady zabezpečení, čímž zvýšíte zabezpečení vašich dat. Řešení provádí bezpečnostní audity a odesílá automatické reporty. V případě bezpečnostního incidentu vám v reálném čase odešle upozornění.

          NIS2: Rozsah, účel a jaké změny očekávat

          Safetica pomáhá být v souladu s dalšími regulacemi

          • SOC 2 / SOC 3
          • NIST CSF
          • NIST 800-171
          • NIST 800-53
          • FedRamp

          Přečtěte si více o regulacích 

          Co jste možná nevěděli

          Pouze 69 % podniků využívá technologie k podpoře své shody s předpisy.

          (Průzkum společnosti KPMG mezi vedoucími pracovníky pro soulad s předpisy)

          Americký Úřad pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) uložil společnosti Capital One občanskoprávní pokutu ve výši 80 milionů dolarů za únik dat, který odhalil záznamy více než 100 milionů zákazníků.

          (Fintechfuture.com)

          Společnost H&M zaplatila pokutu 35 milionů eur za porušení GDPR při monitorování několika stovek zaměstnanců. Společnost vytvářela podrobné profily zaměstnanců, které sloužily k hodnocení jejich výkonnosti a rozhodování o jejich zaměstnání. 

          Pokuta 50 milionů eur pro společnost Google Inc. je zatím největší pokutou za porušení GDPR. Společnost ji dostala za nedostatečnou transparentnost, nedostatečné informování a chybějící souhlas s personalizací reklamy. 

          (https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc)

           


          Soubory lze přesouvat předem definovanými způsoby a všechny akce jsou zaznamenané. Management nyní dostává týdenní souhrnné zprávy o činnosti uživatelů na internetu, používání aplikací, tisku dokumentů a životních cyklech souborů. V případě bezpečnostního incidentu je vedení POBA okamžitě informováno.

          POBA Services a.s.,
          součást Poštové banky