Analýza a klasifikace dat

Zjistěte, jaká citlivá data ve vaší organizaci máte, kde se nachází a jak s nimi uživatelé zachází. Zaveďte vhodná opatření, která vaše data ochrání.

Naplánovat demo

 

Analýza a klasifikace dat

Zjistěte, jaká citlivá data ve vaší organizaci máte, kde se nachází a jak s nimi uživatelé zachází. Zaveďte vhodná opatření, která vaše data ochrání.

Naplánovat demo

 

 

Najděte a zabezpečte citlivá data

Data v klidu

Safetica vyhledává citlivé soubory ve vybraných složkách na koncových bodech a ve sdílených složkách v síti.

Data v pohybu

Safetica klasifikuje soubory přímo během uživatelských operací jako jsou exporty, uploady a stahování, otevírání souborů, kopírování souborů na jinou cestu, nahrávání souborů přes webové prohlížeče, odesílání souborů přes e-mail nebo IM aplikace a další.

 


Zjednodušte klasifikaci dat pomocí jednotného přístupu Safetica

Sjednocená klasifikace dat řešení Safetica kombinuje analýzy vycházející z obsahu souboru, jeho původu a vlastností a navazuje na jednotné politiky ochrany dat.

Pro uživatele to znamená, že do jediné datové klasifikace lze zahrnout různé typy pravidel a technologií. Díky tomuto jednotnému přístupu mohou být jednoduše datové politiky použité na více klasifikací dat a vy už tak nemusíte vytvářet specifické politiky pro každou z nich.

 

find_in_page

Kontrola obsahu

 • Naskenované PDF dokumenty
 • OCR
 • Obrázky s texty
 • Připravené regionální a průmyslové šablony 
 • Vlastní slovníky klíčových slov
 • Běžné výrazy a klíčová slova

description

Kontextový přístup

 • AutoCAD exporty
 • CRM exporty
 • Sdílené soubory v síti
 • Soubory uložené na koncových bodech
 • Soubory klasifikované uživateli

category

Klasifikace na základě vlastností souboru

 • Označení AIP
 • Vlastnosti souboru
 • Tabulky

  

Jednoduchá integrace  s vašimi stávajícími nástroji pro klasifikaci dat

 4 kroky k zabezpečení dat


Audit

Zjistěte, kde jsou vaše citlivá data uložená, kde se vytváří a kam se přenáší. Sledujte přenosy dat a aktivity uživatelů a odhalte rizikové chování, které může vést k úniku dat.


Klasifikace

Kategorizujte citlivá data na základě citlivosti a požadavků. Označte je (např. důvěrné, osobní údaje, duševní vlastnictví) a používejte bezpečnostní kontroly, spravujte přístup a zajistěte soulad s předpisy.

Ochrana

Chraňte citlivá data s použitím politik a pravidel. Prosazujte správné zacházení s daty a povolte blokování operací, karanténu nebo upozornění na porušení pravidel.

Report

Nastavte výstrahy, upozorněte bezpečnostní týmy, vyšetřujte incidenty a nastavte protokoly odezvy a mitigujte následky nebo ochraňte data před únikem nebo vystavení.Naplánujte si demo

Připojte se na demo a zjistěte, jak může Safetica najít, klasifikovat a chránit data ve vaší organizaci.

Naplánovat demo