Zdravotnictví: Jak a proč chránit citlivá data

V době nových technologií a metod zpracování dat mohou data nepozorovaně uniknout. Následky pak mohou být zdrcující. Poskytovatelé zdravotní péče proto musí chránit data pacientů stejně pečlivě jako pacienty samotné.

Stáhněte si dokument o bezpečnosti dat ve zdravotnictví.

Přečíst příručku [anglicky]  Kontaktujte nás

Zdravotnictví: Jak a proč chránit citlivá data

V době nových technologií a metod zpracování dat mohou data nepozorovaně uniknout. Následky pak mohou být zdrcující. Poskytovatelé zdravotní péče proto musí chránit data pacientů stejně pečlivě jako pacienty samotné.

Stáhněte si dokument o bezpečnosti dat ve zdravotnictví.

Přečíst příručku [anglicky]  Kontaktujte nás

Důvěřují nám zdravotnická zařízení z celého světaÚniky dat ve zdravotnictví230 954 151

Tolik lékařských seznamů bylo v posledních deseti letech ztraceno, odcizeno nebo zveřejněno.

10.10 milionu dolarů

Takové jsou průměrné náklady na jeden únik dat ve zdravotnictví. Ve srovnání s rokem 2021 jde o 9,4% nárůst.


39 %

Za bezmála dvěma pětinami úniků dat ve zdravotnictví stojí lidé zevnitř (zaměstnanci, dodavatelé apod.).

Jaké jsou nejdůležitější typy dat, které zdravotnické organizace musí chránit?

  • E-mailové adresy
  • Lékařské zprávy
  • Čísla bankovních účtů
  • Otisky prstů, sítnice a zvukové stopy
  • Rodná čísla
  • Číslo pojištěnce
  • a další


Nejdůležitější předpisy, které zdravotnická zařízení musí dodržovat

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Jedná se o nejpřísnější a nejkomplexnější nařízení na světě. My jsme tu však od toho, abychom vám pomohli!

Se společností Safetica snadno splníte přísné požadavky GDPR. Získáte lepší přehled o tom, co se ve vaší firmě děje, uvidíte, jak zaměstnanci nakládají s citlivými údaji, minimalizujete riziko zneužití osobních údajů, a když dojde k ohrožení bezpečnosti, budete informováni v reálném čase.

Zjistěte, zda jste v souladu s nařízením GDPR
Jak používat řešení Safetica v souladu s GDPR 

Standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) slouží k ochraně citlivých údajů souvisejících s platebními kartami a vytvořených pomocí těchto karet.

Safetica vám pomůže ochránit uložené údaje o držitelích karet, omezit k nim přístup jen na povolané osoby, provádět audit přístupů k síťovým zdrojům a údajům o držitelích karet a mnoho dalšího.

Jak Safetica pomáhá dodržovat PCI-DSS (EN)
Zpráva o dodržování PCI-DSS (EN)

Zákon HIPAA se zabývá ochranou osobních údajů souvisejících se zdravím a upravuje způsoby jejich zpracování. Každý systém, který zpracovává zdravotní údaje, musí zajistit jejich ochranu před bezpečnostními hrozbami, ohrožením integrity, neoprávněným použitím nebo zveřejněním.

Safetica vám pomůže analyzovat hrozby a reagovat na ně, omezit přístup k chráněným údajům, přijímat okamžitá varování a souhrnné reporty nebo usnadnit správu šifrování.

Jak Safetica pomáhá dodržovat HIPAA (EN)

ISO/IEC 27002 je norma, která definuje více než 100 doporučení pro zlepšení bezpečnosti informací ve vaší organizaci. Tyto osvědčené postupy vytvářejí bezpečné firemní prostředí, v němž minimalizujete riziko úniku obchodních dat, které stojí peníze, způsobuje problémy a ničí důvěru zákazníků.

Společnost Safetica vám pomůže s bezpečnostním auditem, klasifikací dat, nastavením politik na ochranu citlivých dat nebo se správou firemních aktiv.

Jak Safetica pomáhá dodržovat normu ISO/IEC 27002

TISAX je evropský informační a kybernetický standard vyvinutý pro ochranu dat v automobilovém průmyslu. Jeho cílem je posoudit všechny organizace zapojené do výroby vozidel a výsledky umožňuje sdílet na určené neveřejné platformě.

S řešením Safetica je snadné být v souladu s nařízením TISAX a ochránit data. Získáte lepší přehled o tom, jak je nakládáno s daty souvisejícími s automobilovou výrobou, uvidíte, jak zaměstnanci s takovými citlivými údaji zacházejí a minimalizujete riziko zneužití citlivých a osobních údajů. V případě bezpečnostní hrozby dostanete v reálném čase upozornění.

TISAX: Rozsah, účel a jak být v souladu

Implementace nařízení o digitální provozní odolnosti (DORA) začne platit v lednu 2025. Momentálně mají finanční instituce v EU a jejich ICT partneři 24-měsíců dlouhé přípravné období, aby zajistili soulad s nařízením.

S řešením Safetica budete mít komplexní přehled o zabezpečení dat ve vaší organizaci díky automatickým reportům. Řešení analyzuje vnitřní rizika a zabraňuje zneužití nebo úniku dat z firmy.

DORA: Rozsah, účel a co očekávat

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS2) je směrnice EU, která byla zavedena v roce 2016. Jejím cílem je stanovit standardní úroveň ochrany napříč EU prostřednictvím implementace požadavků a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Směrnice specifikuje sektory, definuje bezpečnostní požadavky, sjednocuje ohlašovací povinnosti a zavádí sankce.

S řešením Safetica můžete analyzovat hrozby, klasifikovat data a nastavovat zásady zabezpečení, čímž zvýšíte zabezpečení vašich dat. Řešení provádí bezpečnostní audity a odesílá automatické reporty. V případě bezpečnostního incidentu vám v reálném čase odešle upozornění.

NIS2: Rozsah, účel a jaké změny očekávat

Zjistit více o souladu s normami a zákony


Stáhněte si příručku a zjistěte, jak zabezpečit firemní data.


 

Zjistěte, jak Safetica pomáhá chránit data ve zdravotnictví


6108062d40f9b53889886090.jpeg

Gyncentrum

chrání data a vzdáleně spravuje Bitlocker

Přečíst

636ba5da40c5f77571401024.jpeg

Co je HIPAA? [EN]

rozsah, účel a jak vyhovět požadavkům 

Přečíst

636ba65654bce89674335972.jpeg

Co je GDPR?

rozsah působnosti, účel, pokuty a způsoby, jak vyhovět požadavkům

Přečíst

  

Přečíst příručku