Gyncentrum Clinic je jedním z nejlepších zařízení na léčbu neplodnosti v Polsku. Kromě lékařské činnosti se specializuje také na klinický výzkum prováděný pro farmaceutické a biotechnologické společnosti. Ve svém akreditovaném školicím středisku školí odborníky z oblasti gynekologie a péče.

Naše výzva

Úspěch i efektivita aktivit Gyncentra závisí na důvěře pacientů. Proto má je ochrana důležitých dat, která s klinikou sdílejí, vysokou prioritu. Vždy se jedná o velice citlivé informace týkající se jednotlivců i párů, které svěřily své sny o narození dítěte do rukou odborníků z Gyncentra. Je zřejmé, že bylo pro kliniku nanejvýš důležité najít to nejlepší řešení pro ochranu těchto informací. Jako základní minimum bylo stanoveno dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Gyncentrum za námi přišlo s požadavkem na komplexní řešení prevence úniku dat. Když říkám „data“, mám na mysli osobní údaje, včetně citlivých údajů o pacientech a osobních údajů zaměstnanců, poštovní databáze, interní postupy, důvěrné zprávy a výsledky klinického výzkumu. S nasazením řešení Safetica jsme provedli audit a zahrnuli všechny potenciální hrozby za účelem implementace komplexní politiky prevence úniku dat.


Mateusz Piątek / produktový manažer Safetica in DAGMA IT Security

Zákazníkův názor


Náš administrativní i lékařský personál má denně přístup k citlivým údajům našich pacientů. Jedná se o osobní a lékařské informace, výsledky vyšetření a psychologická hodnocení. Díky společnosti Safetica mohu jako osoba odpovědná za ochranu údajů na klinice rozhodnout, kdo má k údajům přístup, jak jsou zpracovávány a zda je lze sdílet s třetími stranami, či nikoli. Činnosti zaměstnanců jsou hlášeny a data pacientů jsou chráněna.


Paweł Czerwiński / vlastník Gyncentra

Závěr

Řešení Safetica splnilo všechny požadavky Gyncentra. Jeho nasazení na třech různých místech bylo rychlé a snadné díky konzoli s centrální administrací. Další užitečnou funkcí je možnost vzdálené správy nástroje Bitlocker. Zaručuje, že i v případě nouze jsou data uložená na klinice chráněna.

  • nasazení řešení DLP na třech samostatných místech
  • schopnost vzdáleně spravovat Bitlocker
Autor
Dita Eckhardtova

Další články

Město Ostrava zabraňuje úniku citlivých dokumentů díky řešení Safetica

Magistrát města Ostravy je instituce veřejné správy. Vydává osobní doklady, vyplácí sociální dávky a podobně. V rámci této agendy zpracovává osobní údaje, jako jsou rodná čísla nebo údaje o příjmech obyvatel. Proto magistrát hledal řešení na ochranu dat před ztrátou a zneužitím.

DPD ví, že jejich citlivá data nic neohrozí

DPD Česká republika operuje s citlivými daty, která potřebuje chránit a sledovat jejich pohyb. Zabezpečuje také USB disky a webové aplikace.

Společnost NAFFCO chrání citlivá data před ztrátou s řešením Safetica

“Safetica je efektivní z hlediska nákladů a pro používání jednoduché řešení ochrany dat před únikem (DLP). Prování bezpečnostní audity a zabraňuje tomu, aby citlivá data opustila vaši společnost. Díky společnosti Safetica máme také větší přehled o pohybech našich dat.” shrnuje Mohannad Hennawi ze společnosti NAFFCO.