Gyncentrum Clinic je jedním z nejlepších zařízení na léčbu neplodnosti v Polsku. Kromě lékařské činnosti se specializuje také na klinický výzkum prováděný pro farmaceutické a biotechnologické společnosti. Ve svém akreditovaném školicím středisku školí odborníky z oblasti gynekologie a péče.

Naše výzva

Úspěch i efektivita aktivit Gyncentra závisí na důvěře pacientů. Proto má je ochrana důležitých dat, která s klinikou sdílejí, vysokou prioritu. Vždy se jedná o velice citlivé informace týkající se jednotlivců i párů, které svěřily své sny o narození dítěte do rukou odborníků z Gyncentra. Je zřejmé, že bylo pro kliniku nanejvýš důležité najít to nejlepší řešení pro ochranu těchto informací. Jako základní minimum bylo stanoveno dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Gyncentrum za námi přišlo s požadavkem na komplexní řešení prevence úniku dat. Když říkám „data“, mám na mysli osobní údaje, včetně citlivých údajů o pacientech a osobních údajů zaměstnanců, poštovní databáze, interní postupy, důvěrné zprávy a výsledky klinického výzkumu. S nasazením řešení Safetica jsme provedli audit a zahrnuli všechny potenciální hrozby za účelem implementace komplexní politiky prevence úniku dat.


Mateusz Piątek / produktový manažer Safetica in DAGMA IT Security

Zákazníkův názor


Náš administrativní i lékařský personál má denně přístup k citlivým údajům našich pacientů. Jedná se o osobní a lékařské informace, výsledky vyšetření a psychologická hodnocení. Díky společnosti Safetica mohu jako osoba odpovědná za ochranu údajů na klinice rozhodnout, kdo má k údajům přístup, jak jsou zpracovávány a zda je lze sdílet s třetími stranami, či nikoli. Činnosti zaměstnanců jsou hlášeny a data pacientů jsou chráněna.


Paweł Czerwiński / vlastník Gyncentra

Závěr

Řešení Safetica splnilo všechny požadavky Gyncentra. Jeho nasazení na třech různých místech bylo rychlé a snadné díky konzoli s centrální administrací. Další užitečnou funkcí je možnost vzdálené správy nástroje Bitlocker. Zaručuje, že i v případě nouze jsou data uložená na klinice chráněna.

  • nasazení řešení DLP na třech samostatných místech
  • schopnost vzdáleně spravovat Bitlocker
Autor
Dita Eckhardtova

Další články

DPD ví, že jejich citlivá data nic neohrozí

DPD Česká republika operuje s citlivými daty, která potřebuje chránit a sledovat jejich pohyb. Zabezpečuje také USB disky a webové aplikace.

Společnost NAFFCO chrání citlivá data před ztrátou s řešením Safetica

“Safetica je efektivní z hlediska nákladů a pro používání jednoduché řešení ochrany dat před únikem (DLP). Prování bezpečnostní audity a zabraňuje tomu, aby citlivá data opustila vaši společnost. Díky společnosti Safetica máme také větší přehled o pohybech našich dat.” shrnuje Mohannad Hennawi ze společnosti NAFFCO.

Telekom Malaysia má nepropustnou kancelář

Druhý největší poskytovatel telekomunikací v jižní Asii s ročním obratem 5,5 miliardy dolarů zaznamenal únik dat.