Ochrana dat před únikem 

 • Předejděte únikům dat a prověřujte incidenty
 • Zajistěte dodržování předpisů
 • Zabraňte chybám i úmyslnému škodlivému jednání

Chci demo   Případová studie


Ochrana dat před únikem 

 • Předejděte únikům dat a prověřujte incidenty
 • Zajistěte dodržování předpisů
 • Zabraňte chybám i úmyslnému škodlivému jednání

Chci demo   Případová studie
Co je to únik dat?

Data jsou klíčovým aktivem každé firmy. Při úniku nebo krádeži citlivých dat organizace často přijde o dobrou pověst, konkurenceschopnost i zisky. S únikem dat mohou být spojeny i právní postihy.

 

60 % malých společností po opakovaném úniku dat zkrachuje

Podle americké Národní aliance pro kybernetickou bezpečnost zhruba 60 % malých firem ukončí činnost do šesti měsíců po závažném úniku dat. Únikům dat musí čelit nejen firmy ze silně regulovaných odvětví, jejichž existence stojí na citlivých datech, ale obecně podniky všech velikostí a ze všech vertikál... Všichni potřebují svá data chránit před únikem a zneužitím.

 • K úniku dat dochází u 85 % společností
 • Průměrné náklady na jedno narušení bezpečnosti dat jsou 150 000 dolarů
 • 80 % ukradených nebo ztracených dat tvoří osobní údaje
 • Odhalení a zamezení úniku dat trvá průměrně 280 dní
 • 60 % malých firem ukončí činnost do šesti měsíců od závažného úniku dat.

 

Jak zabránit úniku dat ve vaší společnosti?

K úniku dat může dojít kdykoli, kdy jsou vaše citlivá data omylem nebo úmyslně sdílena. Může jít o e-mail s citlivými materiály přeposlaný konkurenci, ukradený notebook s firemní databází nebo odchod zaměstnance s obsáhlými seznamy klientů. Řešení na ochranu dat před únikem (data loss protection, DLP) tyto ztráty a krádeže dat detekují, upozorňují na ně a díky pravidlům a politikám jim mohou dokonce předcházet.

S DLP řešením od společnosti Safetica budete připraveni čelit všem těmto nepříjemnostem:

dlp_schema-vertical-1 

Nabízíme dvě řešení, která řeší únik dat:

 

Zajišťuje ochranu dat před únikem (Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (Insider Threat Protection). Toto expertní řešení si zákazník spravuje sám a pokryje s ním celou řadu scénářů týkajících se bezpečnosti dat, auditů pracovního prostředí a optimalizace nákladů.

SaaS řešení pro prevenci vnitřních hrozeb, které je cloudové, multitenantní, rychle a snadno použitelné. Nabízí základní scénáře s osvědčenými postupy a maximální mírou automatizace. 

 

Více informací o ochraně dat před únikem

60feaee4eef8853166253169.jpeg

BMW Invelt

chrání data zákazníků 

Více informací

60feb107dbe9623980910825.jpeg

POBA Services

splňuje ISO normy

Více informací

60feb03805a5e75716914578.jpeg

Telekom Malaysia

zabezpečil USB disky

Více informací