Ochrana dat před únikem 

     • Předejděte únikům dat a prověřujte incidenty
     • Zajistěte dodržování předpisů
     • Zabraňte chybám i úmyslnému škodlivému jednání

   Chci demo   Případová studie


   Ochrana dat před únikem 

       • Předejděte únikům dat a prověřujte incidenty
       • Zajistěte dodržování předpisů
       • Zabraňte chybám i úmyslnému škodlivému jednání

     Chci demo   Případová studie
     Co je to únik dat?

     Data jsou klíčovým aktivem každé firmy. Při úniku nebo krádeži citlivých dat organizace často přijde o dobrou pověst, konkurenceschopnost i zisky. S únikem dat mohou být spojeny i právní postihy.

      

     60 % malých společností po opakovaném úniku dat zkrachuje

     Podle americké Národní aliance pro kybernetickou bezpečnost zhruba 60 % malých firem ukončí činnost do šesti měsíců po závažném úniku dat. Únikům dat musí čelit nejen firmy ze silně regulovaných odvětví, jejichž existence stojí na citlivých datech, ale obecně podniky všech velikostí a ze všech vertikál... Všichni potřebují svá data chránit před únikem a zneužitím.

     • K úniku dat dochází u 85 % společností
     • Průměrné náklady na jedno narušení bezpečnosti dat jsou 150 000 dolarů
     • 80 % ukradených nebo ztracených dat tvoří osobní údaje
     • Odhalení a zamezení úniku dat trvá průměrně 280 dní
     • 60 % malých firem ukončí činnost do šesti měsíců od závažného úniku dat.

      

     Jak zabránit úniku dat ve vaší společnosti?

     K úniku dat může dojít kdykoli, kdy jsou vaše citlivá data omylem nebo úmyslně sdílena. Může jít o e-mail s citlivými materiály přeposlaný konkurenci, ukradený notebook s firemní databází nebo odchod zaměstnance s obsáhlými seznamy klientů. Řešení na ochranu dat před únikem (data loss protection, DLP) tyto ztráty a krádeže dat detekují, upozorňují na ně a díky pravidlům a politikám jim mohou dokonce předcházet.

     S DLP řešením od společnosti Safetica budete připraveni čelit všem těmto nepříjemnostem:

     dlp_schema-vertical-1      

     Nabízíme dvě řešení, která řeší únik dat:

      

     SaaS řešení pro prevenci vnitřních hrozeb, které je cloudové, multitenantní, rychle a snadno použitelné. Nabízí základní scénáře s osvědčenými postupy a maximální mírou automatizace. 

     Zajišťuje ochranu dat před únikem (Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (Insider Threat Protection). Toto expertní řešení si zákazník spravuje sám a pokryje s ním celou řadu scénářů týkajících se bezpečnosti dat, auditů pracovního prostředí a optimalizace nákladů.

      

     Více informací o ochraně dat před únikem

     60feaee4eef8853166253169.jpeg

     BMW Invelt je největším autorizovaným prodejcem BMW

     a chrání data zákazníků před únikem ke konkurenci

     Přečíst

     60feb107dbe9623980910825.jpeg

     POBA Services poskytuje účetní služby pro společnost Poštová banka

     a splňuje ISO normy a chrání společnost před lidskými chybami

     Přečíst

     60feb03805a5e75716914578.jpeg

     Telekom Malaysia je druhým největším poskytovatelem telekomunikací v jižní Asii

     a používá zabezpečené USB disky

     Přečíst