Ochrana dat před únikem

Chraňte svá data, zvyšte mezi zaměstnanci povědomí o bezpečnosti a díky účinnému nastavení zabezpečení dodržujte předpisy

Naplánovat demo  

Ochrana dat před únikem

Chraňte svá data, zvyšte mezi zaměstnanci povědomí o bezpečnosti a díky účinnému nastavení zabezpečení dodržujte předpisy

Naplánovat demo  


Co je to ztráta dat

Ke ztrátě dat může dojít kdykoliv, když jsou vaše citlivá data náhodou nebo záměrně sdílena - e-mail s citlivými materiály, který je odeslán konkurenci, ukradený notebook, ve kterém je firemní databáze nebo zaměstnanec, který odejde z firmy se seznamem klientů.

Když dojde ke ztrátě nebo odcizení citlivých dat, utrpí pověst společnosti, konkurenční výhoda i ziskovost. Také může nastat situace, kdy budete muset čelit právní odpovědnosti za porušení předpisů.


Safetica pokrývá ty nejzásadnější scénaře zabezpečení datZískejte přehled dat a identifikujte citlivá data

Safetica vám pomůže najít a klasifikovat vaše cenná data pomocí své jedinečné jednotné klasifikace, která kombinuje analýzu souborů na základě obsahu, původu a vlastností. Nabízí úplný přehled a nepřetržité monitorování dat. Za každé situace data identifikuje, klasifikuje a sleduje.

Chraňte citlivá obchodní data

S řešením Safetica ochráníte citlivá obchodní nebo zákaznická data, zdrojové kódy i plány před náhodným nebo úmyslným únikem. Auditujte všechny operace s citlivými daty bez ohledu na to, kam se přesouvají. V případě, že existuje riziko úniku nebo krádaže, řešení Safetica vás upozorní a vy můžete incident prozkoumat.Umožněte uživatelům pracovat s citlivými daty a zvyšte povědomí o bezpečnosti

S řešením Safetica můžete analyzovat vnitřní rizika, detekovat hrozby a rychle je mitigovat. Oznámení o tom, jak zacházet s citlivými daty, pomohou zvýšit povědomí o zabezpečení dat a edukují uživatele.

Identifikujte a mitigujte porušení předpisů

Safetica odhalí a mitiguje porušení předpisů a přechází jim. V rámci auditu můžete vyšetřovat incidenty, abyste byli v souladu s normami a předpisy jako je GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS, GLBA, ISO/IEC 27001 nebo CCPA.


 

Vysoké hodnocení produktu od bezpečnostních administrátorůIntuitivní uživatelské rozhraní

Naši aplikaci Safetica Console jsme navrhli s ohledem na uživatele. Používejte systém bez námahy a dejte uživatelům možnost převzít kontrolu nad zabezpečením dat i bez robustního školení.

Zjednodušený proces nasazení

Flexibilní možnosti nasazení řešení buď s instalací on-premise, nebo hostingem v cloudu. Získejte větší flexibilitu a škálovatelnost. Během celého procesu se můžete spolehnout na podporu našich předních partnerů a dodavatelů.

Ochrana od prvního dne

Řešení nabízí připravené politiky, které můžete rychle implementovat. Ihned automaticky detekuje a zaznamenává incidenty spojené s citlivými daty, blokuje rizikové aplikace a webové stránky a monitorujte prostředí.

Domluvte si demo

Proč Safetica

Průběžný monitoring a audit

Safetica monitoruje a audituje záznamy v reálném čase a poskytuje úplný přehled o přístupu k datům a jejich využití. Podporuje zabezpečení dat a dodržování předpisů.

Detekce hrozeb od prvního dne

Safetica proaktivně identifikuje a okamžitě reaguje na vznikající hrozby a zajišťuje tak ochranu před bezpečnostními riziky od prvního dne.

Analýza chování a detekce anomálií

Safetica nabízí pokročilou behaviorální analytiku, která identifikuje podezřelé aktivity a anomálie. Tím umožňuje včasné odhalení a mitigaci potenciálních bezpečnostních hrozeb.


Prozkoumejte další výhody řešení Safetica


Zjistěte, jaká citlivá data máte a kde se nacházejí pomocí IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE DAT

Zabezpečte, spravujte a monitorujte USB a periferní porty a chraňte data pomocí ŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

Proaktivně identifikujte neobvyklé aktivity a odhalte vnitřní hrozby pomocí SPRÁVY VNITŘNÍCH RIZIK

Zajistěte soulad se standardy ochrany údajů a předejděte nákladným pokutám pomocí SOULADU S NAŘÍZENÍMI

Analyzujte rizika v uživatelských aktivitách a blokujte nebezpečné operace pomocí AUDITU UŽIVATELSKÉ AKTIVITY A PRACOVNÍHO PROSTORU

 

Naplánujte si demo

Připojte se na demo a zjistěte, jak může Safetica najít, klasifikovat a chránit data ve vaší organizaci.

Naplánovat demo