Ochrana před vnitřními hrozbami

 • Včasná detekce a reakce na vnitřní hrozby
 • Holistická analýza chování
 • Přehled o firemním prostředí, digitálních aktivech a provozu

Chci demo    Případová studie


Ochrana před vnitřními hrozbami

 • Včasná detekce a reakce na vnitřní hrozby
 • Holistická analýza chování
 • Přehled o firemním prostředí, digitálních aktivech a provozu

Chci demo    Případová studie

Co jsou vnitřní hrozby a jak ovlivňují vaši společnost? 

Vnitřní hrozba je škodlivá nebo potenciálně škodlivá hrozba vycházející od lidí, kteří mají uvnitř firmy přístup k datům.

Vnitřních hrozeb je čím dál více. Na jejich nárůstu se podílí digitalizace pracovního prostředí, vyšší flexibilita a práce na dálku a také agilní chování firem bez přísných bezpečnostních politik. Odhalení incidentů může trvat měsíce a čím déle to trvá, tím jsou dopady nákladnější. Podle analytiků se vnitřní hrozby staly v posledních letech zásadním problémem.

Co jste možná nevěděli

 • Na 30 % případů narušení bezpečnosti dat se podílejí insideři
 • Za poslední 2 roky došlo k 47% nárůstu incidentů spojených s vnitřními hrozbami
 • Organizace zasažené vnitřními hrozbami přijdou v průměru o 11,45 milionu dolarů
 • 88 % společností nedokáže důsledně odhalit vnitřní hrozby
 • Zvládnout incident spojený s vnitřními hrozbami trvá v průměru 2 měsíce


Rozdíl mezi ochranou před vnitřními hrozbami a ochranou dat před únikem 

Ochrana před vnitřními hrozbami (insider threat protection) aktivně identifikuje bezpečnostní hrozby a zabrání jim, ještě než se promění v únik dat. Přidáním lidského rozměru a analýzou chování jednotlivců i pracovního prostředí jako celku detekujeme anomálie, které mohou poukazovat na potenciální rizika. Předvídáme tak trendy v chování a zabráníme problémům dřív, než nastanou. Analýza chování může také zjednodušit údržbu (například poloautomatické vytváření bezpečných zón), pomoci vzdělávat uživatele, kteří se chovají nebezpečně, nebo dynamicky upozorňovat správce na rizikové chování, například export tisíců citlivých souborů z firemního Sharepointu ve tři hodiny ráno.Ochrana před vnitřními hrozbami (insider threat protection)

Ochrana dat před únikem (DLP, data loss prevention)

Rozsah

Pohyb dat a chování

Pohyb dat

Včasné varování

Hodiny nebo dny před incidentem

V průběhu incidentu nebo několik minut před ním 

Přesnost

Kombinuje klasifikaci dat s komplexní detekcí hrozeb

Založené na klasifikaci dat a přísných bezpečnostních politikách

Dopad na bezpečnost

Silnou stránkou je včasné odhalování rizik a vzdělávání koncových uživatelů v oblasti bezpečnosti

Silnou stránkou je prověřování incidentů a tvrdé vynucování politik

ROI

Levnější zmírňování dopadů a lepší pochopení chování, pracovního prostředí a pohybu dat

Brání únikům dat, mívá ale dopad na běžné fungování firmy 

 

Nabízíme dvě řešení pro vnitřní hrozby: 


SaaS řešení pro prevenci vnitřních hrozeb, které je cloudové, multitenantní, rychle a snadno použitelné. Nabízí základní scénáře s osvědčenými postupy a maximální mírou automatizace. 

Zajišťuje ochranu dat před únikem (Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (Insider Threat Protection). Toto expertní řešení si zákazník spravuje sám a pokryje s ním celou řadu scénářů týkajících se bezpečnosti dat, auditů pracovního prostředí a optimalizace nákladů.

 

 

Více informací o vnitřních hrozbách

610a7d9d4fe6998785777381.jpeg

Homeoffice

Získejte e-book 10 tipů pro IT manažery: Chraňte data ve vaší firmě v éře práce na dálku

Přečíst

610a7dcf5113c69566029368.jpeg

Radicati

Společnost Safetica se stala dle Radicati nejlepším hráčem na trhu DLP v kvadrantu 2019–2023. Stáhněte si celou zprávu.

Přečíst

610a7de290a6c89274472684.jpeg

Poštová banka

Slovenská Poštová Banka dodržuje normy ISO/IEC 27001 s řešením Safetica

Více informací