Vyberte si to správné řešení pro své podnikání


Chci demo


 

Safetica ONE Discovery

Přehled o pohybu citlivých dat. Bezpečnostní audit a audit souladu s předpisy. Odhalování vnitřních hrozeb.

Safetica ONE Protection

Dynamická ochrana citlivých dat před únikem a vnitřními hrozbami.

Safetica ONE Enterprise

Enterprise zabezpečení dat. Maximální míra integrace a automatizace.

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit pohybu dat

Audit souborů a e-mailů v Microsoft 365

Audit souladu s legislativními předpisy

Bezpečnostní audit pracovního prostředí

Klasifikace na základě obsahu s funkcí OCR

Detekce podezřelých aktivit


Ochrana dat na koncových zařízeních

Ochrana e-mailu a sítě

Ochrana externích zařízení a tisku

Ochrana při práci na dálku

Pokročilá klasifikace dat

Nastavitelné reakce politik

Stínové kopie při incidentech

Řízení pracovního prostředí

Safetica Zóny

Správa šifrování pomocí nástroje BitLocker

Ochrana dat v cloudu

Ochrana sdílení na cloudové disky

Ochrana Microsoft 365 na koncových zařízeních

Azure Information Protection

Ochrana pro Exchange Online

Enterprise funkce

Změna brandu v oznámeních pro koncové uživatele.

Řízení lokálního workflow

Podpora multi-doménového prostředí

Automatizace zabezpečení

Integrace se SIEM řešeními

Integrace s řešením FortiGate

Integrace s nástroji pro analýzu dat

 

Chci demo

 

Rozšiřte svá řešení ochrany dat o další modul 

Safetica UEBA (Analýza chování uživatelů a entit) 

 • Získejte podrobný přehled o aktivitách a chování uživatelů
 • Zjistěte, jak je využívána pracovní doba
 • Využijte vhled k ochraně svých dat a pracovního prostředí

Safetica Compliance (poháněn klasifikací firmy Netwrix)

 • Objevte a klasifikujte citlivá a regulovaná data na koncových stanicích
 • Použijte přednastavené datové categorie pro nastavení DLP politik
 • Identifikujte data spadající pod regulace jako jsou GDPR, PCI DSS HIPAA a spoustu dalších

Platforma Safetica

Reporty a oznámení

 • Snadno přizpůsobitelné reporty  
 • Hlášení incidentů v reálném čase 
 • Granulárně strukturované řízení přístupů k logům 

Multiplatformní řešení

 • Ochrana nezávislá na platformě  
 • Připraveno pro hybridní cloudové prostředí 
 • Podpora práce na dálku a virtualizace  

GDPR a soulad s předpisy

 • Plná kontrola nad osobními údaji 
 • Doporučení nejlepších postupů z ověřené praxe
 • Podpora OCR a klasifikace třetích stran  


 Chci demo

 
Funkce a výhody

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit pohybu dat

Bezpečnostní audit pohybu dat ve všech kanálech, včetně externích zařízení, uploadů na web, e-mailu, instant messagingu, tisku a cloudových disků. 

Audit souborů a emailů v Microsoft 365 

Audit souborových operací a odchozí e-mailové komunikace v Microsoft 365.

Audit souladu s legislativními předpisy

Odhalte porušení nejběžnějších legislativních předpisů, jako jsou GDPR, PCI-DSS nebo HIPAA, ve všech jejich regionálních variantách. 

Bezpečnostní audit pracovního prostředí

Provádějte audit využití firemních zařízení, aplikací, sítí a tisku. Zjistěte, které zdroje se nepoužívají nebo zneužívají, a zlepšete tak správu pracovního prostředí, zajistěte retenci dat a snižte náklady. 

Klasifikace na základě obsahu s funkcí OCR

Klasifikujte citlivé soubory a e-maily na základě efektivní kontroly obsahu vč. OCR. Využívejte předdefinované šablony nebo vlastní pravidla a slovníky. 

Detekce podezřelých aktivit

Detekce podezřelých aktivit v reálném čase a okamžitě zasílaná e-mailová varování vám pomohou rychle reagovat.

 

 

Ochrana  dat na koncových zařízeních

Ochrana e-mailu a sítě

Ochrana dat odesílaných přes e-mail a instant messaging nebo nahrávaných na web a do sdílených síťových složek.

Ochrana externích zařízení a tisku

Spravujte data zasílaná na externí zařízení a chraňte citlivá data před nepovoleným tiskem na lokálních, síťových nebo virtuálních tiskárnách.

Ochrana při práci na dálku

Zabraňte úniku dat na vzdálených koncových zařízeních nebo dat zasílaných přes připojení ke vzdálené ploše. Podporujeme širokou škálu řešení vzdáleného přístupu.

Pokročilá klasifikace dat

Pomocí pokročilých technologií detekujte a označujte citlivá data na základě jejich původu, workflow kontextu nebo typu souboru. Prostřednictvím detekce metadat do našeho řešení zapojte i klasifikace třetích stran. Umožněte uživatelům, aby soubory klasifikovali sami.

Nastavitelné reakce politik

Flexibilně reagujte na detekované incidenty, vzdělávejte své zaměstnance a usnadněte jim práci. Incidenty lze logovat, blokovat nebo povolit s odůvodněním.

Stínové kopie při incidentech

Uchovávejte důkazy o incidentech pomocí stínových kopií uniklých dat. Stínové kopie jsou plně šifrované, lze je ukládat na místních počítačích a mají stanovenou retenční dobu. 

Řízení pracovního prostředí

Definujte zabezpečené pracovní prostředí a minimalizujte prostor pro únik dat pomocí řízení webů a aplikací. Zabraňte ve firmě nežádoucímu chování a snižte náklady na správu zabezpečení. 

Safetica Zóny

Snadná správa zabezpečeného prostředí díky unikátním Safetica Zónám, které výrazně snižují počet politik nutných k ochraně dat. 

Správa šifrování pomocí nástroje BitLocker

Centralizovaná správa místních disků a externích zařízení šifrovaných pomocí technologie BitLocker. 

 

 

Ochrana dat v cloudu

Ochrana sdílení na cloudové disky

Ochrana dat přenášených z koncových zařízení na cloudové disky, např. OneDrive, Google Disk, Dropbox, Box atd. 

Ochrana Microsoft 365 na koncových zařízeních 

Ochrana dat přenášených z koncových zařízení do Microsoft 365 a na SharePoint. Předejděte sdílení nebo nahrávání dat, která nechcete mít v cloudu. 

Azure Information Protection

Detekujte klasifikaci dat z Microsoft Azure Information Protection, a to i v šifrované formě.

Ochrana pro Exchange Online

Sjednoťte politiky pro e-mail na koncových zařízeních a v cloudu. Spravujte a filtrujte data přenášená z koncových zařízení a Exchange Online.

 

 

Enterprise
funkce

Změna brandu notifikací pro koncové uživatele

Změna brandu (loga) v oznámeních pro koncové uživatele.

Řízení lokálního workflow

Aplikační politiky a expertní nastavení pro sladění workflow na koncových zařízeních s interními procesy.

Podpora multi-doménového prostředí

Enterprise podpora více domén v Active Directory.

 

 

Automatizace
zabezpečení

Integrace se SIEM řešeními

Automatizované reportování incidentů do SIEM řešení (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight atd.). 

Integrace s řešením FortiGate

Automatizovaná integrace zabezpečení se síťovým řešením FortiGate, která vytvoří robustní bezpečností řešení chránící data na koncových zařízeních i v síti.

Integrace s nástroji pro analýzu dat

API pro přenos zaznamenaných dat ze Safetica do analytických a vizualizačních nástrojů jako Power BI či Tableau.