O své osobní informace se v současnosti lidé dělí prakticky denně. Neměří však stejným metrem, pokud jde o jejich ochranu ze strany těch, kterým je svěřují. Lidé se nejvíce obávají úniku osobních dat – rodné číslo, číslo občanského průkazu – a informací o jejich finanční situaci. Pokud by vlastním pochybením dopustila únik dat o klientovi nebo jeho účtech například banka, přes 95 % dotazovaných by pro uložení svých peněz hledalo jinou instituci. V případě, že by došlo k úniku srovnatelných informací na sociální síti Facebook, více než polovina respondentů by naopak vůbec nezasáhla. O citlivé informace přitom alespoň jednou za život přišlo alarmujících 57 %. Tyto a další výsledky získala ve svém průzkumu společnost Safetica.

Pokud dojde k úniku dat pochybením, které zapříčinila banka, necelých 78 % dotázaných by začalo převod finančních prostředků zařizovat okamžitě, dalších 16 % by tento postup zvažovalo v závislosti na druhu ztracených informací. Téměř pro polovinu dotázaných (46 %) by byla jasným impulzem ke změně banky ztráta osobních údajů, které se dají snadno zneužít – rodné číslo nebo číslo občanského průkazu. Jako další důvody vedoucí k rozvázání spolupráce uváděli respondenti únik údajů o prováděných transakcích (28 %) a platebních kartách (22 %). Jasně se tak ukázalo, že důvěra klientů je velmi křehká a bankám se rozhodně nevyplatí chybovat.

Lidé považují banky a další podobné instituce za seriózní podniky, které by měly dbát na dostatečné zabezpečení veškerých dat, a sami na ně proto kladou zvýšené nároky. Je to logické – ukládají do nich peníze, o které nechtějí přijít, a zároveň jim sdělují důvěrné osobní informace, které může kdokoli nepovolaný snadno zneužít. Za každé pochybení tak banka tvrdě platí – ve většině případů poškozený klient dříve nebo později odejde jinam,“ komentuje Jakub Mahdal, CEO společnosti Safetica.

Minimální dopady by naopak měla ztráta citlivých informací – v porovnání s bankovními institucemi – na nejrozšířenější sociální síť Facebook. Po úniku osobních údajů třetí osobě by se k nekompromisnímu zrušení profilu odhodlalo pouze 10 % dotázaných, 31 % by o vymazání účtu uvažovalo. Pro více než polovinu lidí (59 %) by ztráta dat nerozhodla, svůj účet by si dotazovaní ponechali i poté. Jako nejčastější důvod, který by uživatele přiměl ke smazání účtu na Facebooku, byl uváděn únik soukromých konverzací, a to ve 47 % případů. Dalších 21 % uživatelů by svůj profil odstranilo, pokud by došlo k úniku dat ve formě fotografií jejich nezletilých dětí či příbuzných. Necelá třetina respondentů (29 %) se nechala slyšet, že jim na charakteru uniklých dat nezáleží a svůj účet by si na Facebooku ponechali.

„Zásadním rozdílem mezi vnímáním důvěry k bance a k sociální síti je konkurenční boj, který je v případě finančních institucí o mnoho výraznější než je tomu např. u Facebooku. Většina bank nabízí nejrůznější výhody. U sociálních sítí je to jinak. Facebook sice není jedinou sociální sítí na světě, je však nejrozšířenější a v současnosti také nejoblíbenější. Žádná jiná sociální síť nenabídne totiž uživatelům tak velkou škálu služeb v jednotném rozhraní. Důležitým faktorem je také počet zaregistrovaných přátel. To jsou důvody, pro které Facebooku lidé únik dat odpustí snáze. O to více doporučuji zaměřit se na nastavení oprávnění, zamyslet se, s kým chci opravdu sdílet osobní informace, ať už se jedná o fotografie z dovolené nebo datum mého narození, místo bydliště atd.“
říká Petr Zikeš, COO společnosti Safetica.

Přes 43 % dotázaných mělo dosud štěstí a s únikem dat se nikdy nesetkalo. Ovšem podobné procento respondentů (41 %) naopak alespoň jednou v minulosti přišlo jak o citlivé informace uložené v bankovním systému, tak o data z nejpopulárnější sociální sítě. I přes tak velké číslo však Facebook o své uživatele nepřichází, za což vděčí právě tomu, že je jedinečný a ve své podstatě „nenahraditelný“.

Autor
Safetica team

Další články

Ochrana dat před únikem (DLP), průvodce pro rok 2022

Data jsou to nejcennější, co společnost má. Patří sem celá řada informací, od autorských práv, přes seznamy klientů, až po citlivé informace o zaměstnancích. Většina dat má nyní elektronickou podobu, procházet je lze pomocí softwaru, databází a dalších nástrojů a data jsou tak zranitelná vůči ztrátě a krádeži.

Datový kvadrant v oblasti DLP za rok 2021 ovládla Safetica

Společnost Safetica se stala podle SoftwareReviews vítězem datového kvadrantu v oblasti ochrany dat před únikem (DLP) za rok 2021. Podívejte se na podrobnou zprávu, která srovnává jednotlivé poskytovatele DLP řešení.

DLP: Jak zabránit úniku firemních dat

Jak vám může Safetica pomoci zajistit, aby vaše citlivá data, jako jsou osobní údaje, strategické plány, databáze zákazníků, smlouvy atd., neopustila vaši firmu?