Safetica Technologies, česká technologická společnost působící na trhu softwarové ochrany proti únikům dat a hrozbám způsobeným lidským faktorem, dnes představila nový produkt Safetica Insight. Jedná se o software, který doplňuje stávající portfolio a pomáhá firmám zabezpečit jejich data před únikem.

„Společnosti si uvědomují nutnost ochrany svých informací, ale neví, jak začít nebo se obávají složitého procesu. Pro ně jsme vytvořili nový produkt, který je velmi snadno nasaditelný a díky kterému bude mít vedení firmy přehled o tom, kdo a jak nakládá s citlivými daty. Safetica Insight je tak jednoduchým prvním krokem k bezpečné firmě,“ vysvětluje Jakub Mahdal ředitel společnosti Safetica Technologies.

Safetica Insight poskytuje dokonalý pohled na dění ve firmě, což vede ke snížení nákladů, zamezení plýtvání zdroji a ke zvýšení produktivity zaměstnanců. Díky znalosti vytíženosti a rozsahu činností jednotlivých zaměstnanců je možné efektivně nastavit pracovní procesy. Software umožňuje optimalizaci a úsporu nákladů na tisk, hardware, software a připojení na internet. Management společnosti má k dispozici neustále aktuální přehled o skutečném stavu ve firmě, což umožňuje například i spravedlivé odměňování zaměstnanců.

Safetica Insight je bezpečnostní nástroj, který proaktivně vyhledává potenciální nebezpečí a včas před nimi varuje. Je tak možné mít pod kontrolou citlivá firemní data a předcházet jejich únikům. Dodržování nastavených pravidel při práci s nimi se stane každodenní realitou. Jedná se o nástroj, který zamezí zneužívání přístupu k citlivým údajům, což podle průzkumu praktikuje více než 60 % zaměstnanců. Toto nezodpovědné chování pak může mít negativní vliv na chod celé společnosti.

„Safetica Insight poskytuje informace podstatné pro vhled, porozumění a pochopení vlastní firmy. Upozorňuje na možná bezpečnostní rizika, kterým firmy čelí. Málokterá společnost si uvědomuje, že hrozby, jakými jsou například úniky firemních dat nebo chyby způsobené zaměstnanci, se mohou stát právě jim a mohou mít negativní vliv na jejich podnikání,“ komentoval Jakub Mahdal.

Přehledy o aktuální situaci je možné jedním kliknutím získat ve formě interaktivních grafů v reálném čase. Safetica Insight nabízí možnost automatického posílání reportů a upozornění. Výstupy je možné nastavit tak, aby se vedení společnosti zobrazovaly pouze ty informace, které potřebuje. Každý tak má přehledně k dispozici potřebné údaje bez nutnosti dalšího dohledávání. „Jasné a přehledné grafy usnadňují každodenní práci. Zodpovědný pracovník má ihned k dispozici potřebné informace, které nemusí nikde dohledávat. Unikátní reportovací systém staví Safetica Insight nad konkurenci a věřím, že jej ocení i uživatelé,“ dodal Jakub Mahdal.

Safetica Insight je určena pro společnosti nad 20 uživatelů, nasazení je časově nenáročné a zatížení firemní sítě a koncových stanic je minimalizováno, takže nedochází k žádným zaznamenatelným zpomalením. Software běží na pozadí všech klientských stanic a údaje formou textu posílá v předem nastavených intervalech po síti do centrální databáze. Pro případ přerušení spojení s databází se data ukládají do počítače, do databáze jsou pak nahrána po opětovném navázání spojení. Proto je možné tento software použít i pro přenosné počítače.

Autor
Safetica team

Další články

Nová generace Safetica je zde!

V září 2021 dochází k významné události v historii společnosti Safetica: představení Safetica ONE

Bezpečnost, nebo nerušená práce? Se Safetica 9.9 máte obojí.

Nová verze přináší override zásad DLP nebo kontrolu nad tím, kdy je třeba skenovat obsah souborů. A oznamujeme veřejnou beta verzi Safetica 9.10 s OCR!

Safetica 9.6: Jak flexibilně zabezpečit práci na dálku?

Dodržování právních předpisů při práci na dálku, nedostatek lidské interakce ve vzdálených firmách a problém zabezpečení pracovních zařízení doma...