Většina z nás vlastní a používá externí média pro přenos dat. Jedná se například o USB flash disky, externí disky, foťáky anebo mobilní telefony. Tato zařízení představují komfort jednoduchého přenosu důležitých informací ale také přinášejí několik bezpečnostních problémů.

Právě obsah externích zařízení může představovat hrozbu pro systém. Existují infikovaná média, která po připojení spustí ransomware anebo jiný škodlivý kód. Ten se může do počítače dostat bez jakékoli interakce uživatele a skrytě se nainstalovat ihned po vložení disku do USB konektoru. Stačí pouze připojit neznámé zařízení do počítače, abyste je infikovali a otevřeli bránu ke svým datům.

Útočníkům nahráváme na smeč
Mnohé organizace po celém světě právě z tohoto důvodu realizují bezpečnostní testy svých zaměstnanců. V okolí firmy rozmístí neoznačené externí disky s fingovaným škodlivým kódem a sledují, kteří uživatelé reálně tato média přinesou do firmy a připojí k pracovní stanici. Neopatrnému nálezci se při těchto testech většinou otevře odkaz na firemní politiku BYOD, která ho poučí o bezpečnostních pravidlech.

Podobný test proběhl ve spolupráci univerzit ve státech Illinois a Michigan. Po rozmístění 297 USB flash disků v okolí studentského kampusu se zjistilo, že uživatelé vzali 45–98% zařízení a připojili k počítači doma anebo ve školní síti. Tyto výsledky jsou zajímavé právě v kontextu toho, jaké riziko mohou pro počítač představovat. Pokud si připojíme bez uvážení úplně neznámé zařízení, útočníkovi stačí velice málo na to, aby kompromitoval počítač. V případě cíleného útoku na firmu stačí rozhodit pár USB zařízení v okolí a je hotovo.

Další riziko nastává při legitimním použití paměťových médií. Nezabezpečené zařízení při ztrátě anebo krádeži otevře svůj obsah kterémukoli nálezci a tím poskytne příležitost tato data zneužít. Vzpomeňme si na případ, kdy se nedaleko autobusové zastávky našly flash disky, obsahující citlivé informace armády.

Tento problém je větší, než by se mohlo zdát. Dle průzkumu společnosti
Safetica Technologies z minulého roku vyplývá, že 87% organizací se potkává s tím, že jejich zaměstnanci používají nezašifrované externí zařízení, jako externí disky a USB flash disky, pro přenos dat mimo firmu. Je to většinou proto, že běžní uživatele si neuvědomují, jak jednoduše mohou být tato zařízení ztracena.

Řešení: Zabezpečte periferie
Naštěstí existují možnosti, kterými je možné významně zlepšit
bezpečnost externích medií a počítačových systémů obecně. Tady je několik doporučení:

Autor
Safetica team

Další články

Ochrana dat před únikem (DLP), průvodce pro rok 2022

Data jsou to nejcennější, co společnost má. Patří sem celá řada informací, od autorských práv, přes seznamy klientů, až po citlivé informace o zaměstnancích. Většina dat má nyní elektronickou podobu, procházet je lze pomocí softwaru, databází a dalších nástrojů a data jsou tak zranitelná vůči ztrátě a krádeži.

Datový kvadrant v oblasti DLP za rok 2021 ovládla Safetica

Společnost Safetica se stala podle SoftwareReviews vítězem datového kvadrantu v oblasti ochrany dat před únikem (DLP) za rok 2021. Podívejte se na podrobnou zprávu, která srovnává jednotlivé poskytovatele DLP řešení.

DLP: Jak zabránit úniku firemních dat

Jak vám může Safetica pomoci zajistit, aby vaše citlivá data, jako jsou osobní údaje, strategické plány, databáze zákazníků, smlouvy atd., neopustila vaši firmu?