Ohrožení údajů 56 milionů kreditních karet ze společnosti Home Depot v USA a v Kanadě poukazuje na stále stejné chyby. Útočníci využili možnosti k nasazení malware přímo do platebních terminálů Home Depotu v USA a Kanadě a procházelo jim to od dubna až do září. Společnost sama prozatím odhaduje, že je tento bezpečnostní incident bude stát 62 milionů dolarů.

Ohrožení 56 milionů kreditních karet z Home Depotu překonává předchozí známý případ se 40 miliony karet u společnosti Target. V obou případech hraje klíčovou roli průnik do interních sítí společnosti a nasazení malware, které po dlouhou dobu odchytávalo komunikaci a informace z platebních terminálů.

„Není výjimkou, že takové případy se dějí i v České republice. Dochází k nim nejen při útocích hackerů, ale citlivá data mohou opustit firmu i jinými způsoby. Například když zaměstnanci firem odcházejí, může se stát se, že z nedbalosti vynesou firemní data,“ komentuje událost Jakub Mahdal, CEO společnosti Safetica, a dodává: „Firmy i běžní uživatelé se sice mohou chránit nejrůznějšími typy antivirových programů a firewallů, v tomto případě ale doporučujeme využívat software na ochranu proti únikům citlivých informací.“

Home Depot oznámila, že malware bylo odstraněno, následně došlo k nasazení rozšířeného šifrování platebních dat přímo na platebních terminálech (kasách). K úplnému nasazení tohoto tolik potřebného prvku ochrany však v některých obchodech dojde až na počátku roku 2015.

Malware nasazené do Home Depotu bylo klasicky psané přímo na míru a na platebních terminálech fungovalo od dubna do září 2014, kdy bylo odhaleno až na základě upozornění od bank a vyšetřovatelů. V zásadě jde o totožný nebo velmi podobný způsob průniku jako u již zmíněného Targetu.

Je určitým způsobem překvapující, že dnes, kdy máme k dispozici dostatek systémů schopných detekce průniků či sledujících přístup a přenosy dat, je možné něco takového, jako v případě napadení Targetu či Home Depotu. „Vynecháme-li zanedbání bezpečnosti v podobě práce s nešifrovanými citlivými daty, nabízí se otázka, proč Home Depot či Target vlastně nepoužívali systémy ochraňující před úniky dat či systémy detekce průniku do sítí a řadu dalších běžně dostupných technologií.“

Útočníci najdou slabiny či možnost jak se dostat do interní sítě společnosti, zjistí potřebné informace, zmapují možnosti a přímo na míru vytvoří software, jenž postupně nasadí na co nejvíce míst, kterými tečou, případně přímo přicházejí data. Pokud jsou tato data nedostatečně zabezpečena, získá přístup k informacím o platbách, číslech karet, včetně PIN a informací o držitelích. Zjištění PIN navíc v těchto případech znamená, že je možné vytvořit kopii karty a tu využít v bankomatu pro přímý výběr peněz.

Takto získané informace jsou shromažďovány v samotných systémech společnosti a průběžně či dávkově odesílány na systémy vlastněné útočníky, to vše bez vědomí o takovém konání. Získané informace jsou poté prodávany na černém trhu a nic netušící zákazníci přicházejí o peníze. Ty jim sice v USA běžně snadno vrátí jejich banka, ale vznikají tím další související problémy a náklady.

Podobným aktivitám přitom mohou zabránit, ať už přímo nebo pomocí zjištění podezřelých aktivit, odpovídající systémy počítačové bezpečnosti. V okamžiku možných průniků jde o IDS (Intrusion Detection Software) pomůcky, které dokážou detekovat snahu vniknout do systému. V pozdějších fázích DLP (Data Loss Protection) systémy, které umí sledovat aktivity v systémech a výrazně přispět k včasnému odhalení podezřelých aktivit. A to ať už jde o činnost hackerů z vnějšku nebo o útok zevnitř, často se objevující i od samotných zaměstnanců.

Je ovšem vidět, že v obou případech, tedy jak u čerstvého Home Depotu, tak u Targetu, došlo i k selhání v otázce architektury vnitřní sítě, kdy bylo možné z vnějšku, tedy z Internetu, proniknout až k samotným platebním terminálům a kasám a z nich získaná data opět dostávat ven. Podstatnou roli zde hraje nejspíše i přítomnost nedostatečně zabezpečených Windows XP systémů, které byly použité jako platební terminály.

„Vlna úniků informací o platebních kartách a zákaznících v USA ukazuje, že řadu let tamní prodejci zanedbávali základní zásady bezpečnosti, ochrany dat i šifrování dat,“ říká Jakub Mahdal. „Ale včetně tolik potřebné prevence také ignorovali potřebu aktivní ochrany, vidět to bylo už i na případu společnosti Target, kde jejich bezpečností software hlásil podezřelé aktivity, ale zodpovědní lidé tomu nepřikládali důraz,“ dodává.

Autor
Safetica team

Další články

Ochrana dat před únikem (DLP), průvodce pro rok 2022

Data jsou to nejcennější, co společnost má. Patří sem celá řada informací, od autorských práv, přes seznamy klientů, až po citlivé informace o zaměstnancích. Většina dat má nyní elektronickou podobu, procházet je lze pomocí softwaru, databází a dalších nástrojů a data jsou tak zranitelná vůči ztrátě a krádeži.

Datový kvadrant v oblasti DLP za rok 2021 ovládla Safetica

Společnost Safetica se stala podle SoftwareReviews vítězem datového kvadrantu v oblasti ochrany dat před únikem (DLP) za rok 2021. Podívejte se na podrobnou zprávu, která srovnává jednotlivé poskytovatele DLP řešení.

DLP: Jak zabránit úniku firemních dat

Jak vám může Safetica pomoci zajistit, aby vaše citlivá data, jako jsou osobní údaje, strategické plány, databáze zákazníků, smlouvy atd., neopustila vaši firmu?